Agencja
interaktywna
Badania metodą CAWI

Badania metodą CAWI  

Badania marketingowe towarzyszą HONKI od 2006 roku, kiedy to rozpoczęliśmy produkcję, wdrożenie i rozwój oprogramowania badawczego dla Pentor Research International Poznań.

W 2017 roku wraz z rozwojem programów DirectSender oraz PageEditor wprowadzono do oferty HONKI Digital Agency gotowy produkt badawczy, który dzięki posiadanej technologii stał sie rozwiązaniem alternatywnym do produktów badawczych, również tych darmowych jak Google Forms. 

Badania online a w szczególności CAWI (Computer Assisted Web Interviews) to współcześnie najprostsza, najszybsza i najtańsza metoda pozyskania informacji oraz opinii. Polega ona na zbieraniu danych przy pomocy kwestionariusza lub ankiety udostępnionej online. Atutem tej metody badawczej jest przyjazność dla użytkowników, ponieważ ankietę można wypełnić w dowolnym czasie i na dowolnym urządzeniu.

Ilość respondentów w przypadku badań online prowadzonych przez HONKI Digital Agency można dowolnie ustalać. Grupa odbiorców może być:

  • zamknięta, tj. ograniczona do użytkowników o określonych adresach e-mail lub z dostępem do strefy chronionej hasłem
  • otwarta i określona jako wszyscy użytkownicy Internetu spełniający określone kryteria

Technologia jest podstawą w sprawnym przeprowadzeniu badania. HONKI wykorzystuje dwa swoje produkty:

  • DirectSender do wysyłki personalizowanych maili oraz sprawdzania efektywnosci wysyłki
  • PageEditor do tworzenia responsywnej ankiety i gromadzenia danych 

Na klientów, którzy nie mają wiedzy badawczej lub działu badiań marketingowych, czekają dwa rozwiązania:

  • zamówienie przygotowania badania w HONKI
  • zamówienie przygotowania badania w jednej z firm badawczych współpracujących z HONKI.

Całość badania realizowana jest w 30 dni z czego 5 dni to czas produkcji akiety i zbierania danch.

Klienci: BZ WBK, Pentor, AT Research, LNB, LBA, BBraun i inni.