Agencja
interaktywna
WWW na urządzenia mobilne

Strona www na urządzenia mobilne krok po kroku.  

Rynek urządzeń mobilnych nabiera tempa rozwijając się niezwykle dynamicznie. Dynamika sprzedaży smartfonów wyprzedza telefony tradycyjne. W każdym domu i zagrodzie jest przynajmniej jeden iPhon lub smartfon.

Rynek urządzeń mobilnych nabiera tempa rozwijając się niezwykle dynamicznie. Dynamika sprzedaży smartfonów wyprzedza telefony tradycyjne. W każdym domu i zagrodzie jest przynajmniej jeden iPhon lub inny smartfon. Od 2009 roku projektujemy z myślą o różnych typach urządzeń. Przykładem jest projekt dla PKPP Lewiatan.

Tuzy branży interaktywnej wypowiadają się na temat powagi sytuacji i konieczności zmiany sposobu myślenia o projektowaniu komunikacji via strona WWW. Światło dziennie ujrzała koncepcja Responsive Web Design (http://en.wikipedia.org/wiki/Responsive_Web_Design ) czyli, projektowania w taki sposób, aby w zależności od typy urządzenia (PC, tablet, smartfon) i stosowanej rozdzielczości treści wyświetlane na stronie WWW się automatycznie dopasowywały pod urządzenie. Koncepcja słuszna ponieważ celem jest łatwość użytkowania, poprawność i jakość wyświetlanych treści. Prawda też taka, że przy tak dużym rozrzucie rozdzielczości nie zadowolimy wszystkich i nie ma co popadać w panikę z tego powodu ;)

Zastanawiasz się jak wdrożyć stronę mobilną WWW?

Pracując nad nowym WWW i zastanawiając się z klientem nad optymalizacjami przyjmujemy następujący sposób pracy:
1. analiza środowiska informatycznego użytkowników (klientów),
2. określenie preferencji i przyzwyczajeń użytkowników,
3. wybór platformy ułatwiającej zarządzanie treścią w serwisie klasycznym i mobilnym (rekomendujemy PageEditor.pl),
4. wdrażanie kolejno najbardziej popularnych formatów (aktualnie wystarczą dwa),
5. analiza bieżąca, czy wprowadzane zmiany wpływają na zmianę przychodów, wizerunku, rozpoznawalności marki, odwiedzin, łatwości w użytkowaniu WWW i innych kluczowych dla biznesu wskaźników.
6. jeśli analizy wypadną pozytywnie możemy działać z myślą o kolejnych optymalizacjach pod nowe formaty i urządzeniach.

Wersja mobilna dla PKPP Lewiatan

To jeden z pierwszych serwisów informacyjnych w Polsce optymalizowanych pod urządzenia mobilne. Zrealizowany w 2009 roku w klasyczny dla projektów WWW sposób:

Etap 1. Projekt architektury informacji
Projektowanie rozpoczęto od analizy struktury i wybrania najważniejszych informacji z serwisu klasycznego. W wersji mobilnej prezentujemy tylko kluczowe dla użytkownika mobilnego treści.

Etap 2. Prototypowanie
Przygotowano prototypy serwisu uwzględniając specyfikę nawigacji urządzeniem mobilnym. Zmiany dotyczą zawsze optymalizacji nawigacji i sposobu prezentacji treści.

Etap 3. Projekt graficzny
Bazując na kolorystyce i szablonach przygotowanych dla wersji klasycznej pokolorowano szablony serwisu mobilnego w taki sposób, aby nawigowało się w sposób łatwy, przyjemny i typowy dla serwisów mobilnych.

Etap 4. Wdrożenie PageEditor
Gotowe szablony zamieniono na HTMLe i zaimplementowano w systemie PageEditor w taki sposób, aby osoba zarządzająca stroną klasyczną mogła wybrać jednym kliknięciem, czy ta sama treść ma się pojawiać w obu wersjach serwisu, czy tylko jednym.

Etap 5. Uruchomienie online :)

Jeśli zainteresował Cię ten temat zapraszamy do kontaktu.