Agencja
interaktywna
Multimedia

Multimedia  

Łączymy tekst, grafikę, animację 3D z dźwiękiem tworząc spójny, plastyczny animowany lub filmowy przekaz.

Multimedia maksymalizują korzyści komunikacyjne przez połączenie wizualnej plastyczności z merytoryczną zawartością. Ich celem jest robienie na oglądających wrażenia oraz interaktywność.

Doskonale sprawdzają się w czasie prezentacji firmy, promocji, na szkoleniach i imprezach targowych.

Wybrane usługi multimedialne:

 • Prezentacje multimedialne firm, produktów i usług
 • Filmy reklamowe firm
 • Katalogi produktów w formie cyfrowej
 • Prezentacje instruktażowe
 • Filmy instruktażowe
 • Animacje 2D
 • Animacje 3D
 • Wizualizacje 3D
 • Aplikacje prezentacyjne do kiosków multimedialnych
 • Prezentacje multimedialne na tablet
 • Prezentacje multimedialne na iPad