Agencja
interaktywna
Znaczenie user experience

Znaczenie user experience, czyli czego odwiedzający oczekują od strony www?  

Które elementy user experience na stronie internetowej znaczą dla ludzi najwięcej? Co sprawia, że kontynuują odwiedzanie strony? Aby się tego dowiedzieć Limelight Networks przeprowadziło badanie w Czerwcu 2015 na 1,302 użytkownikach Internetu w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanadzie i Singapurze.

W wyniku przeprowadzonego badania klienci uznali, że wydajność strony (szybki czas ładowania, krótko ładujące się filmy video itd.) jest kluczem do sukcesu w cyfrowym doświadczeniu, 50% respondentów określiło ten czynnik jako najważniejszy.

Następnym ważnym elementem jest ciągła aktualizacja treści, 43% respondentów uznało, że jest to najważniejsze.

Co interesujące, pomimo rosnącego znaczenia szybkości ładowania strony, tylko kilku respondentów opuściłoby stronę z powodu powolnego ładowania w porównaniu z ostatnim rokiem. Być może jest to spowodowane wzrostem lojalności konsumentów na pewnych stronach.

Coraz większe znaczenie dla użytkowników ma personalizacja: 43% (w 2014, 27%) uczestników chce, aby strona zapamiętywała ich z poprzednich wizyt.

Również spójność przedstawiania treści na urządzeniach mobilnych staje się coraz bardziej znacząca dla użytkowników i tylko 35% czekałoby dłużej na załadowanie się strony na telefonie/tablecie niż na komputerze (w 2014 roku 44% użytkowników czekałaby dłużej).

Raport został stworzony w oparciu o dane pochodzące z badania przeprowadzonego w 2015 roku na 1,302 użytkownikach Internetu zamieszkujących Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię, Kanadę i Singapur.

Artykuł inspirowany wpisem z serwisu MarketingProfs.

Autor: RC - UX