Agencja
interaktywna
Aplikacja WWW dla Gardens Software

Aplikacja WWW dla Gardens Software  

Wdrożenie aplikacji WWW dla Gardens-Software stanowiącej element platformy zakupowej biletów online.

Firma Gardens-Software Sp. z o.o. zajmuje się produkcją oraz wdrożeniami oprogramowania ERP. HONKI Multimedia przygotowała aplikację WWW służącą do zamawiania biletów online oraz zarządzania sprzedażą biletów.