Agencja
interaktywna
Serwis internetowy Kamertony Innowacyjności

Serwis internetowy Kamertony Innowacyjności  

Przygotowanie serwisu internetowego projektu Kamertony Innowacyjności dla BRE BANKU.

Innowacyjność stała u podstaw rankingu firm przygotowywanego przez BRE BANK i Konfederację LEWIATAN. Obie instytucje angażując specjalistów i firmy badawcze starały się rozstrzygnąć, która z firm na polskim rynku jest innowacyjna i może otrzymać Kamerton Innowacyjności, a która nie. Serwis WWW pełni rolę prezentacyjną oraz akwizycyjną. Chętni do wzięcia udziału w konkursie firm innowacyjnych wysyłali swoje zgłoszenia wypełniając formularze na stronie internetowej. Całość serwisu oraz dane zarządzane były przy pomocy systemu Page_Editor.