Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Honki Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Ratajczaka 26/5, 61-815 Poznań, NIP 778-13-88-013.

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:

a) odczytu i ewentualnej odpowiedzi na korespondencję przesłaną za pomocą formularza – na podstawie art.6. ust.1. pkt a) RODO;

3) Pani/Pana dane przechowywane będą do czasu wycofania zgody;

4) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

6) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne;

7) wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres Honki Sp. z o.o., Ratajczaka 26/5, 61-815 Poznań lub adres poczty elektronicznej hi@honki.pl.