Zasada Pareto to inaczej zasada 80 na 20. Kto jest autorem i czego dotyczy.

Zasada Pareto, a inaczej zasada 80 na 20 znajduje zastosowanie w różnych dziedzinach życia. Poznajcie jej pochodzenie, ciekawą historię jej autora i zastosowanie.

Kim jest Vilfredo Pareto

Markiz Vilfredo Federico Damaso Pareto urodził się 15 lipca 1848 w Paryżu (Francja), a zmarł 19 sierpnia 1923 w Céligny (Szwajcaria). Był włoskim ekonomistą i socjologiem. Współtwórca „lozańskiej szkoły ekonomii”. Od 1893 roku był profesorem Uniwersytetu w Lozannie.

Znamy jest z wielu publikacji z zakresu ekonomii i socjologii, które były w głównym obszarze jego zainteresowań.

Jako właściwą metodę badań społecznych określał metodę logiczno-eksperymentalną, polegającą na obserwowaniu zjawisk, odkrywaniu regularności i rozciąganiu (na drodze dedukcji) uzyskanej wiedzy na inne dziedziny. Tu, można powiedzieć, był reprezentantem działań opartych o zdrowy rozsądek i wnioskowanie. Tak jak wielu naukowców ekonomistów i socjologów w ówczesnych czasach, również Pareto zajmował się kwestią nierównej dystrybucji bogactwa. Odkrył, że 80% bogactwa znajduje się w rękach 20% społeczeństwa. To w przyszłości stało się przyczyną nazwania jego nazwiskiem zasady 80 na 20.

Autor zasady Pareto

Zasada ta nie pochodzi od Vilfredo Pareto, lecz od amerykańskiego teoretyka zarządzania Josepha Jurana (dokładnie Joseph Moses Juran). Ten amerykański teoretyk zarządzania w roku 1951 opublikował Quality Control Handbook, w którym zawarł zasadę „kluczowych nielicznych i błahych licznych”, mającą ujmować złą dystrybucję większości zasobów. Juran ujął tę zasadę jako pewne uniwersalne prawo odnoszące się do alokacji zasobów oraz innych zjawisk, niekoniecznie prawo ekonomii. W swojej publikacji powołał się na Vilfredo Pareto i w ten nieopatrzny sposób nadała się nazwa jego zasadzie.

Zasada Pareto

Zasada Pareto oznacza istnienie w rozkładzie danej cechy silnej koncentracji statystycznej, mierzonej np. przez indeks Giniego. Zasada Pareto w tym ujęciu mówi, że krzywa koncentracji przechodzi przez punkt (0,8; 0,2). Nie ma jednak przy tym żadnych powodów, dla których stosunek ten miałby wynosić akurat 80/20 i rzeczywiście często ma inne wartości.

A tak po ludzku to zgodnie z zasadą Pareto rozkład wielu cech przyjmuje stosunek 20% do 80%, np. około 80% przychodów przedsiębiorstwa generowanych jest przez około 20% jego klientów, lub 20% czasu poświęcanego pracy generuje 80% efektów tej pracy.

Przykłady zasady Pareto

Każdy z nas lubi proste i nieskomplikowane metody, szczególnie te dotyczące rozumienia świata. Poniższe przykłady cytowane powszechnie mają charakter statystyczny, co oznacza, że mogą być sprzeczne z pojedynczymi obserwacjami. Jak w każdym modelu teoretycznym, również zasada Pareto jest uproszczeniem i stosowanie jej w życiu codziennym może być obarczone błędem. Najciekawsze z nich to:

  • 20% przyczyn, generuje 80% problemów,
  • 80% zysków pochodzi od 20% klientów,
  • 20% produktów generuje 80% przychodów,
  • 20% kierowców powoduje 80% wypadków,
  • 20% ubrań nosimy przez 80% czasu,
  • 20% tekstu pozwala zrozumieć 80% treści.

Zastosowanie zasady Pareto

Znając tę zasadę, można spojrzeć na własne działania i wyciągnąć wnioski. Z punktu widzenia marketingu i sprzedaży, jeśli widzisz, że 20% produktów generuje 80% przychodów, to warto na tej grupie produktów się skupić w pierwszej kolejności. Wyłowić segment klientów kupujących te produkty, dookreślić i zdefiniować ich dokładnie (utworzyć Persony), aby kolejne swoje działania skupić na nich. Jeśli okaże się po analizach, że produktów jest 45% a nie 20%, to tym lepiej dla Was. Model ten potraktujcie jako inspiracje do działań analitycznych i statystycznych. Warto je prowadzić, aby udoskonalać swój biznes.

Źródło: Wikipedia